CHUNG TAY CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CÔNG KHAI - MINH BẠCH - CHÍNH XÁC - HIỆU QUẢ VĂN MINH - THÂN THIỆN - TRÁCH NHIỆM LÂY NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP LÀM TRUNG TÂM ĐỂ PHỤC VỤ; SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI DÂN, DOANH NGHIỆP LÀ THƯỚC ĐO CHẤT LƯỢNG VÀ HIỆU QUẢ PHỤC VỤ CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ CƠ QUAN NHÀ NƯỚC
  13/09/2023     |  Lượt xem 94   

Xã Lạc Đạo: Tích cực tuyên truyền cải cách hành chính

 

UBND xã tích cực đẩy mạnh tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật, chỉ đạo điều hành của Trung ương, của tỉnh, huyện và các kế hoạch triển khai của xã về cải cách hành chính. Phổ biến kết quả chỉ số cải cách hành chính và công bố rộng rãi chỉ số mức hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính. Tình hình triển khai các nội dung xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin. Vai trò, trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan, đơn vị trong chỉ đạo thực hiện công tác cải cách hành chính theo quy định về trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan hành chính nhà nước trong thực hiện các nhiệm vụ công tác cải cách hành chính.

          Thường xuyên tuyên truyền thông qua các buổi học tập nghị quyết, các hội nghị thường niên, đột xuất do Đảng ủy và UBND xã tổ chức.

          Lồng ghép tuyên truyền công tác cải cách hành chính với tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật rộng rãi đến đông đảo người dân.

          Đài TT xã đã xây dựng được 24 chuyên mục cải cách hành chính, thực hiện phát sóng 1 ngày 2 lần với tổng thời lượng phát sóng khoảng 200 phút 1 tuần.

          Tuyên truyền qua bảng niêm yết công khai các thủ tục hành chính tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đạt 100%.

 
Liên kết
Liên kết web
Video Clip
Thời tiết
HƯNG YÊN WEATHER
Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập : 77514