CHUNG TAY CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CÔNG KHAI - MINH BẠCH - CHÍNH XÁC - HIỆU QUẢ VĂN MINH - THÂN THIỆN - TRÁCH NHIỆM LÂY NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP LÀM TRUNG TÂM ĐỂ PHỤC VỤ; SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI DÂN, DOANH NGHIỆP LÀ THƯỚC ĐO CHẤT LƯỢNG VÀ HIỆU QUẢ PHỤC VỤ CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ CƠ QUAN NHÀ NƯỚC
Ủy ban nhân dân xã Lạc Đạo niêm yết công khai văn bản quy phạm pháp luật ban hành Quy chế thực hiện dân chủ ở xã Lạc Đạo
Ủy ban nhân dân xã Lạc Đạo ban hành Quyết định số 178/QĐ-UBND Về việc niêm yết công khai văn bản quy phạm pháp luật ban hành Quy chế thực hiện dân […]
Triển khai, thực hiện Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 22/5/2024 về chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, ngăn chặn sai phạm trong giải quyết TTHC
UBND xã Lạc Đạo ban hành công văn triển khai, thực hiện Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 22/5/2024 về chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, ngăn chặn sai phạm […]
BÀI TUYÊN TRUYỀN MỘT SỐ NHIỆM VỤ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2024
TUYÊN TRUYỀN MỘT SỐ NHIỆM VỤ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2024
Thực hiện công tác phòng chống tham nhũng năm 2024.
Ngày 22/4/2024, UBND xã Lạc Đạo ban hành Kế hoạch số 44/KH- UBND về việc thực hiện công tác phòng chống tham nhũng năm 2024.
Thực hiện cải cách hành chính và tuyên truyền kế hoạch cải cách hành chính năm 2024 xã Lạc Đạo
Ngày 15/01/2024, UBND xã Lạc Đạo ban hành Kế hoạch số 04/KH- UBND về việc thực hiện cải cách hành chính xã Lạc Đạo năm 2024. Kế hoạch số 05/KH-UBND […]
Tuyên truyền hưởng ứng ngày pháp luật nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Căn cứ Kế hoạch số 135/KH-UBND ngày 13/09/2022 của UBND huyện Văn Lâm về hưởng ứng Ngày Pháp luật nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên địa […]
Xã Lạc Đạo thực hiện tốt cải cách hành chính
Để cụ thể hóa Kế hoạch cải cách hành chính của UBND huyện, trong thời gian qua, xã Lạc Đạo đã ban hành kế hoạch và tổ chức hội nghị triển khai đến […]
1 2 3 4 >
Liên kết
Liên kết web
Video Clip
Thời tiết
HƯNG YÊN WEATHER
Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập : 69191