CHUNG TAY CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CÔNG KHAI - MINH BẠCH - CHÍNH XÁC - HIỆU QUẢ VĂN MINH - THÂN THIỆN - TRÁCH NHIỆM LÂY NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP LÀM TRUNG TÂM ĐỂ PHỤC VỤ; SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI DÂN, DOANH NGHIỆP LÀ THƯỚC ĐO CHẤT LƯỢNG VÀ HIỆU QUẢ PHỤC VỤ CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ CƠ QUAN NHÀ NƯỚC
  12/04/2022     |  Lượt xem 136   

Kế hoạch tuyền truyền, kiểm tra an toàn về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) đối với chợ, điện máy, siêu thị, cửa hàng bách hóa, cửa hàng tiện ích, cửa hàng ăn uống trên địa bàn xã Lạc Đạo

Ngày 12/4/2022, Ủy ban nhân dân xã ban hành Kế hoạch số 25/KH-UBND về tuyền truyền, kiểm tra an toàn về PCCC đối với chợ, điện máy, siêu thị, cửa hàng bách hóa, cửa hàng tiện ích, cửa hàng ăn uống trên địa bàn xã Lạc Đạo

Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng và trực tiếp kiến thức pháp luật về PCCC đến các chợ, điện máy, siêu thị, cửa hàng bách hóa, cửa hàng tiện ích, cửa hàng ăn uống nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành quy định về phòng cháy, chữa cháy, kỹ năng thoát nạn, sử dụng phương tiện chữa cháy để kịp thời xử lý các tình huống cháy, nổ khi mới phát sinh. Rà soát, kiểm tra và phát hiện, hướng dẫn duy trì các điều kiện đảm bảo an toàn phòng cháy và chữa cháy đối với các chợ, điện máy, siêu thị, cửa hàng bách hóa, cửa hàng tiện ích, cửa hàng ăn uống. UBND xã ban hành Kế hoạch tuyền truyền, kiểm tra an toàn về PCCC đối với chợ, điện máy, siêu thị, cửa hàng bách hóa, cửa hàng tiện ích, cửa hàng ăn uống  trên địa bàn xã Lạc Đạo. /ckfinder/userfiles/files/25_KH-UBND.pdf

 
Liên kết
Liên kết web
Video Clip
Thời tiết
HƯNG YÊN WEATHER
Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập : 69195